แพทย์รามาฯ เผยรักษาโรคธาลัสซีเมียหายขาดครั้งแรกของโลก