พาณิชย์สั่งสอบร้านสวัสดิการแห่งรัฐที่เก็บเงินเพิ่มจากการใช้บัตร 5%