ผู้เชี่ยวชาญเสนอรัฐช่วยแก้ปัญหาพ่อแม่ไม่มีเวลา ป้องกันเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ