มหาอำนาจยุโรปยึดมั่นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน แม้สหรัฐฯถอนตัว