ศาลขอนแก่น ตัดสินจำคุก “เปรี้ยวมือฆ่าหั่นศพ”  34 ปี 6 เดือน