แนะ ทอท.แจง “IFALPA”เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ “ผู้โดยสาร-นักบิน”