“ดอกดิน กัญญามาลย์” ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตในวัย 93 ปี