"มหาเธร์ โมฮาหมัด" ประกาศอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี