“กลุ่มลูกจ้าง” กระทรวงสาธารณสุข บุกทำเนียบร้องขอปรับขึ้นค่าจ้าง