“กลุ่มลูกจ้าง” กระทรวงสาธารณสุข บุกทำเนียบร้องขอปรับขึ้นค่าจ้าง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ( สสลท.) หรือลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข มาปักหลักที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 88 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

TOP ประเด็นร้อน