"ราชวงศ์อังกฤษ"ทรงขอบใจพสกนิกรร่วมยินดีพิธีเสกสมรส