ประชาชน-นักท่องเที่ยวแห่เข้าคิวรอชมสถานที่จัดพิธีเสกสมรส