วางกำลัง 8 กองร้อยคุมทำเนียบฯ “ประวิตร” ให้ “คนอยากเลือกตั้ง” ส่งตัวแทนยื่นหนังสือ