“กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ไปไม่ถึงทำเนียบแกนนำมอบตัวกับ ผบ.ตร.