กก.วัตถุอันตรายไม่ยกเลิก “พาราควอต” แค่สั่งลดปริมาณนำเข้า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจับตารอมาหลายเดือนสำหรับการพิจารณายกเลิกใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเสต ล่าสุด คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติไม่ยกเลิกใช้ แต่ให้จำกัดการใช้และการนำเข้า พร้อมสั่งกรมวิชาการเกษตรเดินหน้าศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการใช้สารทั้ง 3 ชนิดอย่างเป็นระบบ

TOP ประเด็นร้อน