สิงห์รถบรรทุกบราซิล ปิดถนนประท้วงทั่วประเทศ หลัง “ราคาน้ำมันพุ่ง”