ลูกศิษย์แห่เยี่ยม “อดีตพระพุทธะอิสระ” ทนายจ่อยื่นประกัน