“ธนาธร” นั่งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประกาศนโยบาย สร้างการเมืองแบบใหม่


วันนี้พรรคอนาคตใหม่มีการจัดประชุมพรรคครั้งแรก ซึ่งมีวาระให้สมาชิกพรรค เลือกหัวหน้า รองหัวหน้า กรรมการพรรค และวาระอื่นๆ อีก

TOP ประเด็นร้อน