ศิษย์เก่าสามเสนฯ ชูนโยบาย “สามเสนโมเดล” ตัดวงจรรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ”