กลุ่มขวาจัดในเยอรมนีเผชิญหน้าฝ่ายตรงข้ามจนเกิดเหตุชุลมุน