นักท่องเที่ยวเดินทางมาอ่าวมาหยาก่อนประกาศปิด 1 มิ.ย.