มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง สปช. 250 คนแล้ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน