“กรมการแพทย์” แนะเด็กประถมไม่ควรถือกระเป๋านักเรียนหนัก