กระทรวงยุติธรรม เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือ ครอบครัวน้องนาวา เหยื่อเนอสเซอรี่