“ประยุทธ์” ลั่นเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดา รับไม่ได้ถูกหยามเกียรตินายกฯ