นักศาสนวิทยา แนะ จัดระเบียบร่างทรง หากเรียกร้องเงินอาจเข้าข่ายหลอกลวง