เตรียมดัน “ไทยเทรดดอทคอม” ขึ้นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าของโลก