ยังไม่พบสาเหตุ "แมลงวัน" บุกโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่