กอง บก.ข่าวพีพีทีวี “ขอโทษ” บ.เนเจอร์ คอสฯ หลังเสนอข่าวคลาดเคลื่อน