ผู้นำชาติยุโรปค้าน “ทรัมป์” ดึงรัสเซียกลับเข้ากลุ่ม G7