นายกฯเปิด “โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านฯ” อัดฉีด 2 หมื่นล้าน