งานรำลึกครบรอบ 26 ปี พุ่มพวง ดวงจันทร์ วัดทับกระดาน