“กลุ่มวัยรุ่นป่วนอโศก” โดนปรับคนละ 1 พัน สมาชิกเสียงแตกอ้างเตือนแล้ว