สั่งย้ายด่วน ผอ.รร.ขอนแก่น พบอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพ