ภูเขาไฟกาลาปากอสปะทุ-พ่นลาวาลงทะเล หวั่นกระทบสัตว์ท้องถิ่น