เรือนำเที่ยวชนหินโสโครก นักท่องเที่ยวโดดเรือหนีตาย