สำนักประเมินสุขภาพแคลิฟอร์เนีย ยันดื่ม "กาแฟ" ไม่เสี่ยงเกิดมะเร็ง


สำนักงานฝ่ายประเมินความเสียหายทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยืนยันกาแฟไม่มีสารก่อมะเร็ง ตามที่งานวิจัยขององค์การอนามัยโลกกล่าวอ้าง

TOP ประเด็นร้อน