ครบ 6 เดือนกักสุนัขดูโรคพิษสุนัขบ้า พบไร้เจ้าของรับคืน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดช่วงต้นปีที่ผ่านมา สุนัขที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสุนัขที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในแถบภาคอีสาน ถูกนำมากักโรคในด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครพนม วันนี้ครบกำหนด 6 เดือนสำหรับการกักดูอาการ

TOP ประเด็นร้อน