ผู้เชี่ยวชาญเตือน"ญี่ปุ่น"อาจเกิดแผ่นดินไหวอีกในไม่ช้า