ครอบครัวเหยื่อที่ถูกนักโทษชายฆ่า พอใจกับโทษประหารชีวิต