แนะวิธีป้องกัน “เด็ก” ถูกลืมในรถ ลดการสูญเสียที่ไม่คาดคิด