“ธนาธร” ติง “กลุ่มสามมิตร” หนุนคสช. ทิ้งพรรค-ทิ้งอุดมการณ์