ประกันสังคม ยืนยันเก็บเงินขั้นบันได 1 พันบาท ประชาชนได้ประโยชน์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แนวคิดเก็บเงินสมทบแบบขั้นบันไดสูงสุด 1,000 บาท ของสำนักงานประกันสังคม ส่งผลให้ผู้ประกันตน หลายคนเกิดความกังวลว่า มีความคุ้มค่าหรือไม่ กรณีนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม อธิบายว่า การปรับขึ้นเงินเช่นนี้หากมองระยะสั้น อาจยังไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ แต่ในระยะยาวช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน

TOP ประเด็นร้อน