ข่าวดี!! เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจอาชีพอิสระเข้าประกันสังคม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ข่าวดีสำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมกองทุนประกันสังคม หลังสำนักงานประกันสังคม แก้ไขกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าร่วม และรับสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคม

TOP ประเด็นร้อน