แกะรอยคนร้าย “ฆ่าหั่นศพ” เลือกจุดทิ้งชิ้นส่วนไม่มีวงจรปิด