กสทช.เคาะประมูลใหม่ 2 คลื่น พร้อมซอยคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็นใบละ 5 เมกะเฮิรตซ์