อุตุฯ ชี้ พื้นที่ถ้ำหลวงเป็นแนวเขาฝนจะตกสลับหยุดต่อเนื่อง