อุตุฯ เผยไทยฝนลดลง ภาคเหนือตกหนักบางแห่งร้อยละ 60 ของพื้นที่