ประวัติ "หมอภาคย์" มนุษย์ที่แกร่งที่สุดในปฐพีนำทีมแพทย์ช่วย 13 ชีวิต