สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลอดไฟชาร์จได้สนับสนุนการค้นหา